SYTË E BERATIT – SHENJTORI I TRETË Ç’e do Elbasanin goce, tue pasë Beratin!… Eh! Atëherë kur këndohej ky varg askush nuk mendonte se lidhja mes qyteteve nuk ishte thjesht krushqia dhe njohja, por ato do t’i zbukuronte mjaft edhe interesi, i cili i ngjan në një farë mënyre rrathëve koncentrikë, ose më saktë […]

Atributi në socialpsikologji ka po atë kuptim si dhe në linguistikë: të drejta dhe cilësi për të kryer një detyrë apo një funksion (shoqëror, shtetëror etj.). Kur flasim për gabimin themelor të atributit atëherë ke-mi të bëjmë thjesht me prirjen e përkatësisë dhe pikërisht këtu proble-mi thjeshtohet e bëhet i kuptueshëm në jetën e përditshme. […]

“Nëse ka një fushë të aktivitetit njerëzor që qeverive shqiptare nuk u ka interesuar e vazhdon të mos u interesojë fare, kjo është kultura. Nëse ka një hapësirë të kësaj fushe, që po ashtu nuk u ka interesuar ndonjëherë qeverive shqiptare, kjo hapësirë është arti. Nëse ka një zhanër të artit që qeverive shqiptare nuk […]

Shkrimtari flet për muzat e poezisë në Beratin e bekuar, librin e parë të pabotuar me poezi, mungesat në letërsinë për fëmijë, për librat seriozë dhe profesionalë psikologjikë, mbi çështje të historisë, mitet dhe dëshirën për t’u madhështuar, për panairet e librit të kthyera në pazare, në të cilën ndonjëherë nuk ka as një ngastër […]

Është diçka e çuditshme dhe e allasojtë kjo që ka ndodhur dhe natyrisht ndodh ende. Me gjithë emrin që tingëllon si biologjik nga ato të teksteve shkollore: gjallesë. E pra, çdo pensionist duhet të paraqitet në Bankën e nivelit të dytë për të mbushur “formularin që është gjallë”, sepse përndryshe Instituti i Sigurimeve ia pret […]

Intelektuali Xhevair Lleshi është personalitet i njohur e i respektuar nga një rreth i gjërë intelektualësh cilësor, por edhe nga opinioni publik jo vetëm brenda Shqipërisë por kudo ku banojnë shqiptarët nëpër botë.Në medien e shkruar e virtuale pasqyrohet veprimtaria letrare e intelektualit Xhevair Lleshi për kontributin e tij letrar në Prozë,Poezi,Dramatarurgji Përkëthime, Studime Psikologjike,Historike,Ese, […]