Shkrimtari flet për muzat e poezisë në Beratin e bekuar, librin e parë të pabotuar me poezi, mungesat në letërsinë për fëmijë, për librat seriozë dhe profesionalë psikologjikë, mbi çështje të historisë, mitet dhe dëshirën për t’u madhështuar, për panairet e librit të kthyera në pazare, në të cilën ndonjëherë nuk ka as një ngastër […]