Atributi në socialpsikologji ka po atë kuptim si dhe në linguistikë: të drejta dhe cilësi për të kryer një detyrë apo një funksion (shoqëror, shtetëror etj.). Kur flasim për gabimin themelor të atributit atëherë ke-mi të bëjmë thjesht me prirjen e përkatësisë dhe pikërisht këtu proble-mi thjeshtohet e bëhet i kuptueshëm në jetën e përditshme. […]

“Nëse ka një fushë të aktivitetit njerëzor që qeverive shqiptare nuk u ka interesuar e vazhdon të mos u interesojë fare, kjo është kultura. Nëse ka një hapësirë të kësaj fushe, që po ashtu nuk u ka interesuar ndonjëherë qeverive shqiptare, kjo hapësirë është arti. Nëse ka një zhanër të artit që qeverive shqiptare nuk […]

Shkrimtari flet për muzat e poezisë në Beratin e bekuar, librin e parë të pabotuar me poezi, mungesat në letërsinë për fëmijë, për librat seriozë dhe profesionalë psikologjikë, mbi çështje të historisë, mitet dhe dëshirën për t’u madhështuar, për panairet e librit të kthyera në pazare, në të cilën ndonjëherë nuk ka as një ngastër […]

Është diçka e çuditshme dhe e allasojtë kjo që ka ndodhur dhe natyrisht ndodh ende. Me gjithë emrin që tingëllon si biologjik nga ato të teksteve shkollore: gjallesë. E pra, çdo pensionist duhet të paraqitet në Bankën e nivelit të dytë për të mbushur “formularin që është gjallë”, sepse përndryshe Instituti i Sigurimeve ia pret […]

Intelektuali Xhevair Lleshi është personalitet i njohur e i respektuar nga një rreth i gjërë intelektualësh cilësor, por edhe nga opinioni publik jo vetëm brenda Shqipërisë por kudo ku banojnë shqiptarët nëpër botë.Në medien e shkruar e virtuale pasqyrohet veprimtaria letrare e intelektualit Xhevair Lleshi për kontributin e tij letrar në Prozë,Poezi,Dramatarurgji Përkëthime, Studime Psikologjike,Historike,Ese, […]